טעימה מן האתר - פינת ציטוט יומית
 
"
פעם חלמתי אני, צ'אונג טסה, שאני פרפר, מתעופף הנה והנה, פרפר לכל תכלית ומטרה. הייתי מודע אך ורק לשמחתי כפרפר, ולא להיותי טסה. תוך זמן קצר התעוררתי, והנה הייתי שוב עצמי ממש. ועכשיו איני יודע אם בראשונה הייתי אדם החולם שהוא פרפר, או אם עכשיו אני פרפר החולם שהוא אדם. בין אדם לפרפר יש בהכרח שוני מסוים. זה נקרא "הטרנספורמציה של החומר".
- -
 
"
האפשר כי ירון משורר ישראל שירת תפארת לשקיעת החמה ולא יעקור ביטויו כנתח מבשרו לבטא אמיתה של כנסת ישראל?
9.7
     
"
לאסקימוסים יש 49 מילים שונות להגדיר שלג, כנראה משום שיש להם כל כך הרבה ממנו. בשפה האנגלית יש יותר מ-50 מילים להגדיר אדיוט.
9.2