טעימה מן האתר - פינת ציטוט יומית
"
תחמושת טובה משכנוע כאשר אתה במרדף אחרי חופש.
9.7
 
"
שלוש שנים חיפשתי את תכונתה של אלוהותי, וגם מצאתיה; תכונת אלוהותי היא העצמאות.
{ מתוך הספר "שדים", מפי הדמות 'אלכסיי קירילוב' }
8.8
 
"
טבעי אינו לשנוא, נוצרתי לאהוב.
{ מתוך המחזה "אנטיגונה" }
9.8
 
"
כשהיא כתובה בסינית, המילה משבר מורכבת משני סימנים, אחד מסמל טרגדיה ואחד מסמל הזדמנות.
9.4
 
"
אני סובר שהאופן הטוב ביותר לחיות הוא תוך כדי שאיפה מתמדת להיות טוב יותר.
8.6
 
"
האם יש חיים לפני המוות? זו השאלה!
{ מתוך הספר "דקה אחת של בינה" }
8.8
 
"
אם חמישים מיליון איש אומרים דבר שטות, זה עדיין דבר שטות.
9.4