ציטוט אקראי

"
נוכל להחכים רק כאשר נכיר בכך שחלק גדול ממה שעשינו היה מטופש.
{ מתוך הספר "הדרך לשיעבוד" }
9.7
 

התרומה שלכם לשיפור האתר