ציטוט אקראי

"
כל קולות העולם הן כמו מוזיקה.
5.4
 

התרומה שלכם לשיפור האתר