ציטוט אקראי

"
זכור ושמור: חכם השביל מן ההולכים בו! אם עלית בו - אל תעזבנו כי הוא צודק תמיד.
10
 

התרומה שלכם לשיפור האתר