ציטוט אקראי

"
פוליטיקה היא מלחמה בלי שפיכות דמים.
8.2
 

התרומה שלכם לשיפור האתר