ציטוט אקראי

"
להעז להיות תמים.
{ מתוך הספר "סנרגטיקה: חקירות בגאומטריה של החשיבה" }
9.7
 

התרומה שלכם לשיפור האתר