טעימה מן האתר - יציאות היום האקראיות
 
עכשיו אני עושה את מה שאני עושה (מלמד) מתוך מזוכיזם.
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }
10
 
מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, זה אומר - משיא הגובה ל... אה... הכי למטה.
{ תיכון לאומנויות, ירושלים }
7
     
תלמיד: [למורה בהיריון] המורה יהיה לך בן או בת?

המורה: בת.

תלמיד: כבר החלטת על שם איזה אטום תראי לה?
9.3
 
איזה חמודים אתם לפעמים... מה אתם מחייכים? אמרתי לפעמים.
{ תיכון חדרה, חדרה }
9.8