טעימה מן האתר - יציאות היום האקראיות
מורה: "הגודל לא קובע."

תלמיד: "הגודל כן קובע."

מורה: "אני מדברת על מדינות."
{ מקיף י', ראשל"צ }
9.9
   
תלמיד: "למה משתמשי מת' (סם ממריץ) תמיד נראים כמו זקנים וחסרות להם

שיניים?"
פרופסור: "אני לא בדיוק יודעת, אבל זה בטח כי יש להם חיים קשים."
{ אוניברסיטת יורק, טורונטו }
4
 
[ תלמיד נרדם בשיעור ]

מורה: תעיר אותו.

תלמיד: תעירי אותו את! את הרדמת אותו.
9.1
 
אתה באיזה חודש נולדת אתה, שני? שלישי?
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }
8.2
 
זה הסוגר של הסוגר שסוגר את הסוגר של הסוגר הפתוח.
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }
7.7
 
אני רוצה שתהיה איתי! איתי! תחזור אלי...
{ תיכון על"ה למדעים, לוד }
9.2