יציאה אקראית

[לתלמיד שטיפס החוצה ורוצה לחזור]: "אני לא מבין, לטפס החוצה אתם יכולים יופי! לטפס פנימה - לא?!"
7.7
 

התרומה שלכם לשיפור האתר