יציאה אקראית

שני גופים נעים באותו כיוון, אחד ימינה ואחד שמאלה.
8.7
 

התרומה שלכם לשיפור האתר