יציאה אקראית

[בעת שיעור מחוץ לכיתה:]

מורה: אני אעיף אותך החוצה!

תלמידה: אבל המורה אנחנו כבר בחוץ...
{ שער הנגב }
8.8
 

התרומה שלכם לשיפור האתר