- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 28 תוצאות עבור הערך אברהם לינקולן
» סדר רשימה לפי:
"
הדבר הטוב ביותר לגבי העתיד הוא שהוא מגיע רק במינון של יום אחד בכל פעם.
9.5
 
"
אם אתה מייצג את עצמך בבית-משפט, הלקוח שלך מטומטם.
9.7
         
"
פעולות אנושיות ניתן לעצב עד לדרגה מסויימת אך הטבע האנושי אינו ניתן לשינוי.
9.3
 
"
אנו מאמינים שאלוהים לצידנו, אך חשוב יותר לדעת שאנו בצידו.
9.2
 
"
סבור אני שאם רצה הבורא ליצור סוג של בני אדם שיעשו את כל האכילה ולא יעשו דבר מן העבודה, הוא היה בורא אותם עם פיות בלבד ובלי ידיים.
9.5
 
"
כשם שאינני רוצה להיות עבד, כך אינני רוצה להיות אדון.
9.6
 
"
אלה הכופרים בזכותם של אחרים לחירות אינם ראויים לה בעצמם.
9.2
 
"
בית שדעותיו חלוקות כנגד עצמו אינו יכול לעמוד.
9.3
 
"
הון אינו אלא פריו של עמל, ומעולם לא יכול היה להתקיים אם לא התקיים לפניו העמל.
7.9
 
"
בקראנו דרור לעבדים אנו מבטיחים חירות לבני-חורין - זה וגם זה, שניהם מעשים נכבדים.
9.3
 
"
יכול אתה לרמות כמה אנשים כל הזמן, או את כל האנשים כמה זמן, ואולם אינך יכול לרמות את כל האנשים כל הזמן.
9.3