טעימה מן האתר - חוקי היום האקראיים
כשרובלים נופלים מהשמיים - אין שק, כשיש שק - רובלים אינם נופלים.
9.5
 
כאשר תגדיר לפרוייקט דד ליין, תמיד תסיים אותו ברגע האחרון.
9.3
 
לאחר שתקבל החלטה גורלית, תתחרט רגע אחרי שהיא כבר נעשתה.
9.7
 
ככל שתביא יותר דוגמאות בהסברך, כך יגדל שיעור אי ההבנה.
9.1
 
פרוסה מרוחה תמיד תיפול על הצד המרוח.
9.6
 
הטכנאי אף-פעם לא יראה דגם כמו שלך לפני היום.
9.3
 
בכל מסע, קיצור דרך יכפיל את הדרך, הזמן או המאמץ שהיו נדרשים בלעדיו.
10