חוק אקראי

רעיונות פשוטים מנוסחים תמיד בדרך המסובכת ביותר.
9.4
 

התרומה שלכם לשיפור האתר