חוק אקראי

בזמן שתעמול על הרכבת חלקים מתאימים, תגלה כי הם אינם מתאימים.
8.7
 

התרומה שלכם לשיפור האתר