חוק אקראי

פרוסה מרוחה תמיד תיפול על הצד המרוח.
9.6
 

התרומה שלכם לשיפור האתר