חוק אקראי

חזרות נקטעות תמיד ברגע בו היה הריכוז המירבי.
9.2
 

התרומה שלכם לשיפור האתר