חוק אקראי

זמן קצר לאחר שהשלכת חפץ מסוים, תשקיע מאמצים בלתי נדלים על מנת לחפשו.
9.1
 

התרומה שלכם לשיפור האתר