טעימה מן האתר - יציאות היום האקראיות
 
טנקים של מלחמת העולם הראשונה הם כמו
בתולות - הרבה מאוד הבטחה, מעט מאוד
מימוש.
{ קורס "הגות צבאית בעת החדשה", אוניברסיטת חיפה, חיפה }
10
   
עכשיו נפתח את הרגליים ברוחב האגן. [לתלמידה שלא פתחה מספיק:] תפרגני לעצמך.
10
 
אין משפט פשוט בלי נושא ונשוא! בכל משפט פשוט יש נושא ונשוא, אלא אם כן תהיה פצצת אטום ואז כולנו נמות והנושא והנשוא לא יהיו חשובים בכלל.
{ תיכון לאומנויות, ירושלים }
9.8
 
יש בבית הספר הזה שתי מורות לביולוגיה, אבל גם השניה טובה!
{ מקיף ז', באר-שבע }
10
 
תמיד היו ריבים בין אשכנזים למזרחים. אני זוכרת שכשהייתי קטנה הילדים המזרחים קראו לי: "ווזווז קלבסה בתחת יש לה חסה!"
9.1