טעימה מן האתר - פינת ציטוט יומית
"
אהבתי אותה. זו הייתה האמת הפשוטה. הדבר נפל עלי בחטף, על כנפי נשרים, אכזר כמוות: ללא מוצא וללא עוררין. לא חשתי שמחה על מצבי החדש, שכן למה ישמח העבד הנכבש? אהבתי אותה, בלא תקווה שתשיב לי אי פעם אהבה.
{ מתוך הספר "פשר הלילה" }
9.3
 
"
לא הרמתי את קולי, בגרמניה לקחו הנאצים תחילה את הקומוניסטים,
אני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי קומוניסט,
ואז הם לקחו את היהודים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי יהודי,
ואז הם לקחו את חברי האגודים המקצועיים, ואני לא הרמתי את קולי, כי לא הייתי חבר אגוד מקצועי,
ואז הם לקחו את הקתולים, ואני לא הרמתי את קולי, כי הייתי פרוטסטנטי,
ואז הם לקחו אותי, אך באותה עת כבר לא נותר אף אחד שירים את קולו למעני.
10
 
"
עליכם להתייחס אל כל משפט שאני אומר, לא כטענה - אלא כשאלה.
6.7
 
"
האדם המסוגל להיות רציני בלבד, או עליז בלבד, אינו יותר מחצי-אדם.
10
 
"
ההכרה היא רק פני השטח של נשמותינו, וכמו האדמה עצמה, אין אנו יודעים עליהן אלא את קליפתן העליונה.
9
 
"
זה מזכיר לי את הסאפרי שלי באפריקה. מישהו שכח את חולץ הבקבוקים ובמשך מספר ימים נאלצנו לחיות רק על אוכל ומים.
9.5