- מציג ציטוטים 1 - 2 מתוך 2 תוצאות עבור הערך תלמוד בבלי, סדר נשים, מסכת קידושין
» סדר רשימה לפי:
"
עשרה קבין של יופי ירדו לעולם - תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אין לך יופי כיופייה של ירושלים.
{ דף מט, ע"ב }
9.6
 
"
כל מי שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות.
{ רבי יהודה, דף כט, ע"א }
9
 
1