- מציג ציטוטים 1 - 2 מתוך 2 תוצאות עבור הערך תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת בבא בתרא
» סדר רשימה לפי:
 
"
לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו.
{ רב ספרא, דף קסד, ע"ב }
7.3
 
1