- מציג ציטוטים 1 - 1 מתוך 1 תוצאות עבור הערך תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, סדר נזיקין
» סדר רשימה לפי:
"
כך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת אין שומעין לו.
{ דף פט, ע"ב }
9.5
 
1