- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 26 תוצאות עבור הערך רבי מנחם מנדל מקוצק
» סדר רשימה לפי:
"
לו היו אומרים לי שלא אוכל לחזור בתשובה, הייתי טוחן רקיע ושמים - ושב.
9.3
 
"
אל תאמין למי שאומר שיגע ולא מצא, מפני שהיגיעה בעצמה היא מציאה גדולה.
10
 
"
ייתכן שבכוחי להחיות מתים, אך אני מעדיף להחיות חיים.
9.5
   
"
אם אין טלית, מתעטפים בארבע כנפות הארץ ומתפללים.
8.5
 
"
המתפלל היום מפני שהתפלל אתמול - רשע טוב הימנו.
9.3
 
"
רצוני שלא תחטאו, לא מפני שאסור לחטוא, אלא מחמת חוסר פנאי לחטוא.
9.8
   
"
כל הדברים שבעולם אפשר לחקותם, חוץ מן האמת, שכן אמת מעושה - שוב אינה אמת.
9.6
 
"
כשם שהנך יכול לסבול שפרצופו של חברך אינו דומה לשלך, כך תסבול שדעותיו של חברך אינן דומות לדעותיך.
9.7
 
"
רק סוסים הולכים באמצע הרחוב, בני אדם הולכים בקצוות.
9.4
 
"
"עתיד אני" - זו מידה זרה; "רצוני" - מידה ואינה מידה; "הריני" - זו מידה טובה.
8.7
 
"
אם אמרו שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, התכוונו לומר שגם מעשיך שלשם שמיים יהיו לשם שמיים.
10
 
"
יש צדיקים מיוחסים המתפארים בכך שהם הולכים בדרך שהלכו בה אבותיהם. ללכת בדרכי האבות זה לסלול דרכים חדשות. החיקוי הוא דרך של קופים, בני אדם צריכים לחדש.
9.8
 
"
'אפס קצהו תראה וכולו לא תראה' - כשמביטים ביהודי אחד, אפשר למצוא בו פגם, אבל בכלל ישראל אין כל פגם. כולו קודש.
9.5