- מציג ציטוטים 1 - 6 מתוך 6 תוצאות עבור הערך ר' ישראל מסלאנט
» סדר רשימה לפי:
"
כשאני רואה בעל גאוה, אני מרגיש בחילה עד כדי הקאה.
9.5
 
"
הרוצה להתרומם על הזולת אין לו לכרות בור לחברו, כי אם להקים רמה לעצמו.
9.9
 
"
העולם אומר: אם אין יכולים לעבור מוכרחים לחזור. ואנו אומרים: אם אין יכולים לעבור - מוכרחים לעבור.
9.9
 
"
האדם נמשל לציפור; בכוחה של הציפור לדאות למעלה למעלה, אבל בתנאי שתניע את כנפיה בלי הרף, אם היא מפסיקה ממעופה לרגע הרי היא נופלת וצונחת למטה. כן הוא האדם.
9.6
 
"
כוח ראייתו של אדם - למרחקים, ברם כל מטבע קטנה מסתירה בפניו.
10
   
1