- מציג ציטוטים 1 - 3 מתוך 3 תוצאות עבור הערך קארל צ'אפק
» סדר רשימה לפי:
"
העולם מלא בתעלומות. כל בית, כל משפחה הם מעין תעלומה. אדוני, אנחנו איננו עוסקים בתעלומות. אנחנו מקבלים שכר בעד שמירת הסדר. האם אתה חושב שאנו מתחקים אחר עקבותיו של גנב מתוך סקרנות? אחנו עוקבים אחריו כדי להושיבו מאחורי סורג ובריח. רק דברים מעטים אינם בגדר תעלומה. הסדר אינו תעלומה. הצדק אינו תעלומה. המשטרה גם היא אינה תעלומה. אפשר לציין כתעלומה את מחשבות החתולה שלך. הכל נחשב לתעלומה, פרט למעשים פליליים. שכן עבירה פלילית, זוהי כבר מציאות מסוימת, קטע שעליו זרקנו אלומת אור. זהו מין דימוי משונה, כי המשטרה ובעיקר הבלשים מתעניינים בתעלומות. אנחנו מצפצפים עליהן, אותנו מעניינות הזוטות, אדוני, אותנו לא מעניין הפשע משום שיש בו תעלומה אלא משום שהוא מהווה עבירה. איננו רודפים את הנוכל מתוך התעניינות אינטלקטואלית. הבן אדוני, כשם שמישהו חייב לשחוט עגלים. אבל לשחוט עגלים מתוך סקרנות, זוהי ברבריות.
{ מתוך הסיפור "עקבות", מתוך המקבץ "האיש שידע לעופף", מפי הדמות 'המפקח בארטושק' }
- -
 
"
החוכמה היא מעין ערגה, והאדם החכם משול לגנן, שיצירתו לא תקיף לעולם את חוכמתו.
{ מתוך הספר "שנת הגנן" }
9.8
 
"
אילו יכלו הכלבים לדבר, אולי היינו מתקשים להסתדר אתם כפי שאנו מתקשים להסתדר עם בני אדם.
10
 
1