- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 18 תוצאות עבור הערך ספר משלי
» סדר רשימה לפי:
"
משיב דבר בטרם ישמע; איולת היא לו וכלימה.
{ פרק י''ח, פסוק י''ג }
9.5
 
"
משיב רעה תחת טובה – לא תמוש רעה מביתו.
{ פרק י"ז, פסוק י"ג }
9.5
 
"
מצדיק רשע ומרשיע צדיק – תועבת ה' גם שניהם.
{ פרק י"ז, פסוק ט"ו }
8.5
 
"
שוחד מחיק רשע ייקח להטות ארחות משפט.
{ פרק י"ז, פסוק כ"ג }
8.5
 
"
באזני כסיל אל תדבר – כי יבוז לשכל מיליך.
{ פרק כ"ג, פסוק ט' }
9.9
 
"
באפס עצים תכבה אש, ובאין נרגן ישתוק מדון.
{ פרק כ"ו, פסוק כ' }
9.3
 
"
טובה תוכחת מגלה - מאהבה מסתרת.
{ פרק כ"ז, פסוק ה' }
8.7
 
"
נאמנים פצעי אוהב - ונעתרות נשיקות שונא.
{ פרק כ"ז, פסוק ו' }
8.2
 
"
החזק במוסר, אל תרף! נצרה – כי היא חייך.
{ פרק ד', י"ג }
9.4
 
"
חושך אמריו - יודע דעת, יקר רוח, איש תבונה.
{ פרק י"ז, פסוק כ"ז }
9.3
 
"
מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם.
{ פרק ט', פסוק י"ז }
8.8
 
"
אל תען כסיל כאיוולתו פן תשווה לו גם אתה; ענה כסיל כאיוולתו פן יהיה חכם בעיניו.
{ פרק כ''ו, פסוקים ד'-ה' }
9.1
 
"
גם אויל מחריש חכם יחשב, אטם שפתיו נבון.
{ פרק י''ז, פסוק כ''ח }
8.5
 
"
אוגר בקיץ בן משכיל; נרדם בקציר בן מביש.
{ פרק י', פסוק ה' }
10
 
"
חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה.
{ פרק כ"ב, פסוק ו' }
9.8