- מציג ציטוטים 1 - 4 מתוך 4 תוצאות עבור הערך סנהדרין
» סדר רשימה לפי:
"
כך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת אין שומעין לו.
{ דף פט, ע"ב }
9.3
   
"
בשלושה דברים אדם משתנה מחברו: בקול, במראה ובדעת.
{ דף לח, ע"א }
8.1
 
"
כל העולם כולו שלך הוא, מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה.
{ לח ע"ב }
10
 
1