- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 33 תוצאות עבור הערך משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
» סדר רשימה לפי:
"
הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק.
{ פרק ד', משנה כ' }
8.9
 
"
הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם.
{ פרק ד', משנה כ"ח }
8.9
 
"
יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך, ומורא רבך כמורא שמים.
{ רבי אליעזר בן שמוע, פרק ד', משנה י"ב }
8.9
 
"
הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה.
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה ט"ו }
9
 
"
לפום צערא אגרא [לפי הצער - כך השכר].
{ בן האהא, פרק ה', משנה כ"א }
7.7
 
"
ארבע מידות בנותני צדקה: רוצה שייתן, ולא ייתנו אחרים - עינו רעה בשל אחרים; שייתנו אחרים, והוא לא ייתן - עינו רעה בשלו; שייתן, וייתנו אחרים - חסיד; לא ייתן, ולא ייתנו אחרים - רשע.
{ פרק ה', משנה י"ג }
8.7
 
"
ארבע מידות בתלמידים: ממהר לשמוע, וממהר לאבד - יצא שכרו בהפסדו; קשה לשמוע, וקשה לאבד - יצא הפסדו בשכרו; ממהר לשמוע, וקשה לאבד - חכם; קשה לשמוע, וממהר לאבד - זה חלק רע.
{ פרק ה', משנה י"ב }
9.2
 
"
ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע.
{ פרק ה', משנה י"א }
8.7
 
"
ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך - זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך - חסיד. שלך שלי, ושלי שלי - רשע.
{ פרק ה', משנה י' }
9.3
 
"
שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם: חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כהלכה ומשיב כעניין, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת; וחילופיהן בגולם.
{ פרק ה', משנה ו' }
9.1
 
"
אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו; ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.
{ רבי שמעון בן אלעזר, פרק ד', משנה י"ח }
8.8
 
"
הוי מקדים לשלום כל אדם; והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים.
{ רבי מתיה בן חרש, פרק ד', משנה ט"ו }
9.2
 
"
הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד; והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות.
{ רבי ישמעאל, פרק ד', משנה ה' }
9.2
 
"
מאוד מאוד הוי שפל רוח, שתקוות אנוש רימה.
{ רבי לוויטס איש יבנה, פרק ד', משנה ד' }
8.9
 
"
אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום.
{ בן עזאי, פרק ד', משנה ג' }
9.5