- מציג ציטוטים 1 - 1 מתוך 1 תוצאות עבור הערך מסכת דרך ארץ זוטא
» סדר רשימה לפי:
"
הוי אוהב את המוכיחך, כדי שתוסף חכמה על חכמתך. ושנא את המכבדך , כדי שלא תתמעט מחכמתך.
{ רבי אליעזר הקפר, פרק ט', משנה ב' }
8.8
 
1