- מציג ציטוטים 1 - 5 מתוך 5 תוצאות עבור הערך מנחם אלון
» סדר רשימה לפי:
"
כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד. גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה, ויש שאף לנשמה יתרה.
9.1
 
"
יש שאלימות "רוחנית" קשה היא מאלימות פיזית, הכול לפי נסיבות העניין ולפי מהותה של "הירידה" לחיי הזולת.
8.7
 
"
אין להעלות על הדעת כי רגש הנקמה ינחה את בית המשפט בבואו לשקול מידת עונשו של עבריין.
9.6
 
"
תנאי קודם לכל מעשה שצריך להתקבל בציבור הוא – הכנתו של אותו ציבור לקראת המעשה.
{ מתוך הספר "המשפט העברי - תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו" }
7
 
"
אין נפקא מינה בין טובת הנאה כספית אישית לבין טובת הנאה לגוף פוליטי בתור שכזה.
6.8
 
1