- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 24 תוצאות עבור הערך לב טולסטוי
» סדר רשימה לפי:
"
בחייה של משפחה, בשביל לקום ולעשות מעשה יש צורך באחד מן השניים: קרע גמור בין בני הזוג, או תמימות דעים אוהבת. אך בשעה שיחסי הזוג אינם ברורים, ואין ביניהם לא זה ולא זה, אי אפשר לעשות כלום.
{ מתוך הספר "אנה קארנינה" }
8.8
 
"
אישה היא מן עניין שכזה, שכל כמה שתתעמק בו, עדיין תמצא חידושים על גבי חידושים.
{ מתוך הספר "אנה קארנינה" }
8.3
 
"
כשאדם מחטט לעצמו בנשמה הוא מעלה לא פעם דברים שיכלו להישאר שם נסתרים מעין רואה.
{ מתוך הספר "אנה קארנינה" }
8.4
 
"
מה הוא יהודי? שאלה זו כלל איננה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה יצור מיוחד הוא זה. שכל שליטי עולם וכל העמים העלימוהו ודיכאוהו וגירשוהו ורמסוהו, רדפוהו שרפו והטביעו, והוא על אפם וחמתם, ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי - שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו, ובלבד שיתכחש לדתו ויטוש את אמונת אבותיו. יהודי הנו יצור קדוש שהשיג מן השמים אש נצחית והאיר בה את החיים עלי אדמות. הוא מקור ומעיין שממנו שאבו כל שאר העמים את דתם ואת אמונתם.
9.5
 
"
יהודי הנו סמל הסובלנות האזרחית והדתית. " ואהבתם את הגר" , ציווה משה, " כי גרים הייתם בארץ מצרים" . מילים אלה נאמרו באותם ימים ברבריים ורחוקים, כשמקובל היה בקרב העמים לשעבד זה את זה.
9.9
 
"
יהודי - הנו סמל הנצח. לא טבח ולא עינויים; לא אש ולא חרב האינקוויזיציה הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר את דבר האל, הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הנו הנצחי - הוא התגשמות הנצח.
9.3
 
"
לאהוב את הכל ואת כולם, ולהקריב את עצמך תמיד למען אהבה, זה בעצם לא לאהוב אף אחד - לא לחיות את החיים הארציים האלה.
{ מתוך הספר "מלחמה ושלום" }
8.1
 
"
אומנות החכמה מורכבת מיכולת טובה להבחין בדברים לא חשובים.
9.6
 
"
כולם רוצים לשנות את העולם, אבל אף אחד לא רוצה לשנות את עצמו.
9.7
 
"
לכל סוגי האמנות אותה התכונה - הן מאחדות בני אדם.
9.9
 
"
אם הרצון האנושי היה חופשי, כלומר כל אדם היה יכול להתנהג באמת כרצונו, אזי ההיסטוריה היתה סידרה של אירועים בלתי קשורים.
9
 
"
לא תמיד יש לך עניין במלחמה, אך לעיתים למלחמה יש עניין בך.
9.1
 
"
לעולם אל תאמין לאנשים שמדברים רעות על אחרים וטובות עליך.
9.7
 
"
לומר שתוכל לאהוב אדם אחד כל ימי חייך דומה לאמירה שנר אחד ימשיך לבעור במשך כל תקופת חייך.
8.3
 
"
יותר ממה שאנחנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו, אנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם.
9.8