- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 30 תוצאות עבור הערך זאב ז'בוטינסקי
» סדר רשימה לפי:
"
אסור לחשוב כי הציונות נודדת על פני הדרכים ומושיטה ידה לבקש מכל עובר אורח נדבת אהדה. אנו קודם כל זוכרים היטב, כי לא אהדתם של אנשים מן הצד היא שתושיענו, אלא פעולתנו העצמאית.
{ מתוך הקובץ "כתבים ציוניים ראשונים" }
8.6
 
"
אבל לנו ליהודים האינטליגנטים, אין פטריוטיזם, אין אנו אוהבים את עמנו אהבה עמוקה ושלמה. משום כך חסרה עבודתנו הרעיונית על-פי רוב חמימות ועניין, והיא אכולה מבפנים על-ידי פירוד חולני.
{ מתוך הקובץ "כתבים ציוניים ראשונים" }
8.5
   
"
אין בכוחו של אדם לעקור מתוך ליבו את התקווה לעתיד טוב יותר.
9.1
 
"
אין לך שום ניצחון של הצדק על הרשע, אשר ניתן לנושאי דגלו ללא רצח, מרמה ופשרות, כלומר: גם למען הצדק נאלצו הבריות להכתים את ידיהם באמצעים הרחוקים מאוד מאתיקה.
8.6
 
"
כל אדם מוכרח להיות מלך בין מלכים. אם לאו - אין החיים כדאיים.
7.3
 
"
דעתו של אדם מתיישבת עליו כשהוא עושה את אונסו - רצון.
7.9
 
"
הקנאה היא הראשון לגורמי המהפכה, ביתר דיוק הגורם היחידי.
8.8
   
"
מתחלפות התואנות של השנאה, מתחלף תוכן העוונות אשר יאשימו בהם את היהודים, אבל השנאה והבוז נצחיים הם.
9.3
 
"
רעה היא מלחמה, רעה ומאוסה, אבל האנשים במלחמה יפים לעתים יותר מאשר בחיי יום-יום.
8.5
 
"
בנשמת העם לא היתה המילה ציונות צעצוע של נחמה, אלא תמיד השאיפה להציל מיליונים ממצבם הטראגי.
8.7
 
"
בשביל לרחוץ מעל גופנו ונשמתנו את אבק הגלות, את עקבות הסבילות בת שנות אלפיים, נזדקק לזמן ולמים רבים.
8.3
 
"
העולם אינו בעצם אלא חדר ילדים גדול, מלא שעשועים שונים: עושר, כבוד, בריאות, חיים. יש ללמוד מן הילדים: נתקלקל צעצוע אחד, בכית רגע, ומיד קח צעצוע אחר ושבה נפשך למנוחה.
8
 
"
אוהב אני את עמי ואת ארץ ישראל: זה ה'אני מאמין שלי', זו מלאכת חיי, ואין לי צורך עוד בשום דבר בעולם.
9.4