- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 19 תוצאות עבור הערך ויקטור פרנקל
» סדר רשימה לפי:
"
כי שום אדם אין לו זכות לעשות עוול, גם אם נעשה לו עוול.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.3
 
"
יצירה אמנותית צומחת מנבכים המצויים בעולם שאי-אפשר להאירו לחלוטין.
{ מתוך הספר "האל הלא מודע - פסיכותרפיה ודת" }
9.8
 
"
אין אנו ממציאים את פשר קיומנו, אלא בעצם - רק מגלים אותו
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.1
 
"
חיים פירושם, בסופו של דבר, נטילת אחריות למציאת התשובה הנכונה על בעיותיו של אדם וקיום התפקידים שהם מעמידים בלי הרף לפני כל יחיד ויחיד. תפקידים אלה - פשר החיים - שונים בכל אדם ואדם ובכל רגע ורגע. לפיכך אי אפשר להגדיר את פשר החיים באופן כללי. אין להשיב על שאלות בדבר פשר החיים בהצהרות כוללות.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
10
 
"
הרגש יכול להיות רגיש בהרבה מיכולתו של השכל להיות הגיוני.
{ מתוך הספר "האל הלא מודע - פסיכותרפיה ודת" }
9.8
 
"
שום אדם אל יחרוץ משפט על שלא שאל את עצמו בכנות גמורה, אם לא היה נוהג ממש כך במצב דומה.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.5
 
"
האמת שאהבה היא המטרה הסופית והנעלה ביותר אשר אליה ישאף האדם.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.6
 
"
אחת היתה מחשבתנו: גוף זה שבכאן, גופי, הריהו, בעצם, כבר גויה. מה קרה לי? אין אני אלא חלק קטן מהמון גדול של בשר אדם... של המון שמאחורי תיל דוקרני, שדחסהו לתוך כמה ביקתות עפר; המון שיום-יום חלק ממנו מרקיב והולך, מכיוון שחדל להיות.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.5
 
"
חיים פירושם, בסופו של דבר, נטילת אחריות למציאת התשובה הנכונה על בעיותיו של אדם וקיום התפקידים שהם מעמידים בלי הרף לפני כל יחיד ויחיד.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.7
 
"
מה שהיה דרוש באמת, היה שינוי יסודי ביחסנו אל החיים. צריכים היינו ללמוד בעצמנו וללמד את האנשים המיואשים, כי בעצם לא היתה חשיבות למה שאנחנו קיווינו לקבל מן החיים, אלא למה שביקשו החיים לקבל מאתנו.

צריכים היינו לחדול מלשאול לפשר החיים ותחת זאת לראות את עצמנו כנשאלים על-ידי החיים יום-יום ושעה-שעה. ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בהרהור- אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.8
 
"
כל נסיון להשיב לאסיר המחנה את כוחו הפנימי צריך היה להציב לפניו איזו מטרה לעתיד.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.4
 
"
אין שלמות לחיים בלי סבל.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.5
 
"
אם יש בכלל טעם לחיים, צריך שתהא משמעות גם לסבל.
{ מתוך הספא "האדם מחפש משמעות" }
9.5
 
"
נסיון חיי המחנה מורה לנו, כי יש בידי האדם חופש בחירת פעולה. מצויות דוגמאות רבות, מהן דוגמאות שיש בהן מיסוד הגבורה, המוכיחות לנו, כי אפשר היה לגבור על האפתיה, לדכא את הרגיזות. אדם מסוגל לשמור על שארית של חירות רוחנית, של עצמאות המחשבה, אף בתנאים נוראים אלה של ערה נפשית וגופנית.

אנחנו שהיינו במחנות ריכוז, זוכרים את האנשים אשר היו עוברים בצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים אך די בהם להוכיח, כי אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד: את האחרונה שבחירויות אנוש - לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות, לבור את דרכו. ותמיד היו הזדמנויות לבחירה. יום יום, שעה שעה, נקראת לחתוך הכרעות, הכרעות שקבעו, אם תיכנע או לא תיכנע לכוחות שאיימו לשלול ממך את עצם יישותך, את חירותך הפנימית: שקבעו אם תהיה או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות, אם תוותר על חירותך ועל הדרת כבודך ותתגלגל בדמות האסיר הטיפוסי. כשנתבונן מנקוד ראות זו אל תגובותיהם הנפשיות של אסירי מחנה ריכוז, על כרחנו יירא לנו לא רק כביטוי לתנאים פיסיים וסוציולוגיים מסוימים. קיום תנאים שונים, כגון חוסר שינה, מחסור במזון ולחצים נפשיים למיניהם, עלול להעלות את הרושם, שהאסירים מוכרחים היו להגיב בדרכים מסוימות. ולא היא. בסופו של חשבון מתברר, כי האסיר נהפך למה שהיה מתוך הכרעה פנימית, ולא רק עקב השפעות המחנה. מכאן שביסודם של דברים יכול כל אדם אף בנסיבות אלה, להכריע בצעמו, מה הוא יהיה - מן הבחינה הנפשית והרוחנית גם יחד. יכול הוא לקיים את הדרת כבוד האדם שלו גם במחנה ריכוז.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.2
 
"
בתוך בדידות אין קץ, כשאדם אינו יכול להתבטא בפעולה של ממש, כשהישגו היחידי עשוי להצטמצם בקבלת עול יסורים בדרך הנאותה - בדרך מכובדת, במצב כזה יכול אדם לזכות במילוי משאלותיו מתוך הסתכלות אוהבת בדמות הנפש היקרה לו, אשר הוא נושא בלבבו.
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }
9.8