- מציג ציטוטים 1 - 8 מתוך 8 תוצאות עבור הערך הרמב"ם
» סדר רשימה לפי:
"
ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות והיא עיקר כל החלאים.
{ מתוך הספר "משנה תורה" , הלכות דעות, פרק ד', סימן י''ט }
8.6
 
"
לעולם לא יאכל אדם, אלא כשהוא רעב; ולא ישתה, אלא כשהוא צמא.
{ מתוך הספר "משנה תורה" , הלכות דעות, פרק ד', סימן ב' }
8.7
 
"
ואם רצה לכעוס על בניו כדי לחנכם יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, אבל תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה.
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות דעות, פרק ב', סימן ג' }
8.7
 
"
חישבו ושיקלו הדבר טרם תוציאו אותו מפיכם, כי לא תוכלו להשיבו.
{ מתוך "איגרת המוסר" }
9.7
 
"
הכרת האלוהים האמיתית היא בכך שהאדם מכיר שהוא אינו מסוגל להכיר את אלוהים.
9.5
 
"
הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעוס עליהן וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבינותי, והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל, אפילו כמה פעמים. ואם כעס עליו רבו, ורגז - יאמר לו: רבי, תורה היא, וללמוד אני צריך; ודעתי קצרה.
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות תלמוד תורה, פרק ד', סימן ד' }
8.8
 
"
איסור המאכלות האסורות, מכשיר לקנות את מדת ההסתפקות ועצירת תאוות האכילה.
{ מתוך הספר "מורה נבוכים" }
8.4
 
"
לצדיקים אין בונים מצבה על קברותיהם, שדבריהם הם זכרונם.
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות אבלות, פרק ד', סימן ד' }
9.8
 
1