- מציג ברכות 1 - 1 מתוך 1 תוצאות עבור הערך ברכה אירית
» סדר רשימה לפי:
,May the road rise up to meet you
.May the wind be ever at your back
,May the sun shine warm upon your face
.and the rain fall softly on your fields
,And until we meet again
.may God hold you in the hollow of his hand.
9.5
 
1