ברכה אקראית

אם רגע אחד שווה אלף מילים אז מדוע אנשים שותקים?! תאמרו את אשר על ליבכם והעולם יפתח את עיניכם!

.
5.7
 

התרומה שלכם לשיפור האתר