ברכה אקראית

כל פעם שאתה עוזב,
אני מרגישה שעוד עלה נשר
ואני נובלת כמו פרח.
.
7.1
 

התרומה שלכם לשיפור האתר