- מציג ציטוטים 1 - 7 מתוך 7 תוצאות עבור הערך אחד העם
» סדר רשימה לפי:
"
אדם בן חורין מודד את נפשו ומצבו לא במידתם של אחרים, אלא בזו של עצמו. האידיאל שלו הוא לא להגיע למדרגתם של האנשים הסובבים אותו, אלא לאותה המדרגה שכוחות נפשו מכשירים אותו להשיגה.
9.4
 
"
עם שנתחנך בבית עבדים דור אחר דור, אינו יכול לעקור מלבו בבת אחת רשמי החינוך הזה ולהיות בן חורין אמיתי, אף אם כבר הוסרו הכבלים מעל ידיו.
10
 
"
ארץ כי תחרב, והעם עודנו מלא חיים וכוח, - יקומו לה זרובבל עזרא ונחמיה והעם אחריהם וישובו ויבנוה שנית; אך העם כי יחרב, מי יקום לו ומאין יבוא עזרו?
8.6
 
"
היתרון אשר לעברית על לשונות אחרות בהיותה הלבוש הטבעי של היהדות, שבו נולדה וגדלה והאריכה ימים.
8.3
 
"
תשועת ישראל תבוא על-ידי נביאים ולא על-ידי דיפלומטים.
9.1
 
"
אין לך גיבור היסטורי שלא נצטיירה צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה שהיתה במציאות; והציור הדמיוני הזה, שיצר לו העם לפי צרכיו ונטות רוחו, הוא הוא הגיבור האמיתי, שהשפעתו מתמדת והולכת, לפעמים אלפי שנה - ולא האורגינל המוחשי, שהיה זמן קצר במציאות, והעם לא ראהו כלל כמו שהיה.
7.4
 
"
האיכר האמיתי מרגיש בנפשו, שאם יפרוש מן האדמה, הרי הוא פרש מן החיים.
8.6
 
1