- מציג ציטוטים 1 - 2 מתוך 2 תוצאות עבור הערך אבות דרבי נתן
» סדר רשימה לפי:
"
והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם.
{ פרק י"ג, סעיף ד' }
9.3
 
"
יש לך חברים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתו משבחין אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, שמוכיחך מביאך לידי חיי העולם הבא, והמשבחך מוציאך מן העולם.
{ פרק כ"ט, סעיף א', רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר }
9.1
 
1