- מציג ציטוטים 60 - 75 מתוך 75 תוצאות עבור הערך רבי שלמה אבן_גבירול
» סדר רשימה לפי:
"
אם יכבדוך בני אדם בגלל עושר או שררה - אל יערב לך, כי הכבוד ההוא יפנה בהפנותם. אולם יערב לך אם יכבדוך בעבור חכמה, או בעבור יראה, או בעבור מוסר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.7
 
"
ערך כל אדם - כפי מה שהוא יודע.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.3
 
"
מעלת השכל מן האמונה, כמעלת הראש מן הגוף. כשיאבד הראש - יאבד הגוף; וכאשר יאבד השכל - תאבד האמונה.
{ , מתוך "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.8
 
"
אין ראוי שתתבייש לשאול כאשר אינך יודע - כדי שתדע, ואל תתבייש כששואלים אותך במה שאינך יודע, שתאמר איני יודע.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.4
 
"
המלכים שופטי ארץ, החכמה שופטת מלכים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.8
 
"
האדם חכם בעודנו מבקש החכמה. וכאשר יחשוב שהגיע אל תכליתה - הוא סכל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.4
 
"
אל תהי חכם בדברים כי אם במעשה, כי החכמה שבמעשה תועילך לעולם הבא, והחכמה שבדברים, כאן תישאר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.2
 
"
מי שאינו מושל בכעסו - כל שכן שלא ימשול בזולתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
9.5
 
"
מי שאינו מושל בכעסו, אין שכלו שלם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
7.8
 
"
אחרית כל קטטה - חרטה, ואחרית כל ענווה - שלום.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
8.9
 
"
כל דבר שתסתיר אותו מאויבך, אל תגלהו לאוהבך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער השתיקה }
10
 
"
מה לי לדבר דבר, שאם יסופר עלי יזיקני, ואם לא יסופר לא יועילני.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער השתיקה }
9
 
"
סודך אסירך: אם תגלהו, תהיה אסירו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער השתיקה }
10
 
"
אל תאכיל מאכל למי שאינו מתאוה לו - ואל תספר דבריך למי שאינו פונה אליהם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }
9.1
 
"
רבים הם הגברים הצוברים כסף עבור בעליהן העתידיים של נשותיהם.
9.3