- מציג ציטוטים 45 - 60 מתוך 75 תוצאות עבור הערך רבי שלמה אבן_גבירול
» סדר רשימה לפי:
"
החבר הרע מבקש התואנה, ואיננו מבקש האמת.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
8.5
 
"
נמשל המלך לאש: אם תרחק ממנו - תצטרך אליו, ואם תקרב אליו - ישרפך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער ההנהגה }
8.5
 
"
אל תעמוד לפני המלך כשהוא כועס, ולא בפני הנהר כשהוא שוטף.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער ההנהגה }
9.6
 
"
טוב לי לסבול שוטה מחצי שוטה: והוא השוטה הרוצה להראות שהוא דעתן.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }
8.3
 
"
ראוי לאדם שיהיה בוחר בארבעה: שידבר בטוב שבדברים, ושיאזין בטוב כאשר ידברו עמו, ושיסביר פנים למי שיפגע, ושילמד לשונו לדבר בטובה. ושיברח מארבעה: מדבר עם הכסיל, ומחלוק עם העיקש, ומהחליק לשון לנבל, ומחברת המשחית.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המוסר }
10
 
"
יש ממתין שמגיע לחפצו, וממהר - שיכשל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המתינות }
8.8
 
"
מי שרוכב במהירות, אינו בטוח מן המכשול.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המתינות }
10
 
"
החכם - כשאינו עושה כחוכמתו, תוכחתו נופלת על הלבבות כאשר ייפול הגשם על האבנים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8
 
"
אל תשליכו הפנינים לפני החזירים, כי אינם יודעים מאומה. ואל תמסרו החכמה לפני מי שאינו יודע מעלתה, כי יקרה היא מפנינים, ומי שאינו דורש אותה - רע מהחזיר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.6
 
"
אל תבוש לקבל את האמת מאיזה מקום שתבוא, ואפילו מאדם פחות.
{ , מתוך "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.1
 
"
כמה מגונה הסכלות בזקן!
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.1
 
"
החכמה - אבידת המאמין, צריך שיבקשנה אפילו בדברי הכופרים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.5
 
"
עם הפחד - תאבד התקווה, ועם הבושת - חסרון החכמה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.2
 
"
הטובה שבמידות האדם - שיהיה שואל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.3
 
"
אין האדם חכם עד שיהיו בו שלוש מידות: שלא יבזה מי שהוא קטן ממנו בעודו דורש החכמה. ולא יקנא לבו במי שלמעלה ממנו בממון. ולא יקבל שכר על חכמתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
9.5