- מציג ציטוטים 30 - 45 מתוך 75 תוצאות עבור הערך רבי שלמה אבן_גבירול
» סדר רשימה לפי:
"
אין נקב המחט צר לשני אוהבים, ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.9
 
"
כשתרצה להתחבר עם אדם - הכעיסוהו. אם יודה לך על האמת בעת כעסו התחבר לו. ואם לא - עזוב אותו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
האוהב הנאמן: מי שהתנדב לך בממונו בעת צורכך, בנפשו - בעת צרתך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.8
 
"
כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו. כי כל אדם יעשה מעשה רעהו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.2
 
"
חברת השוטה סכנה, ושנאתו שמחה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.3
 
"
חברת הנדיב - מציאה גדולה, וחברת הנבל - חרטה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
8.8
 
"
החברים שלוש כתות: מהם - כמזון אשר לא תוכל לעמוד בלעדיו. ומהם - כרפואה אשר תצטרך אליו לעתים. ומהם - כמדווה אשר אינך צריך לו לעולם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.4
 
"
אמרו לחכם, מי תאהב יותר: אחיך או חברך? ואמר: אינני אוהב אחי עד שיהיה חברי.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.7
 
"
אדם מבלי חברים - כשמאל בלי ימין.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.5
 
"
חבר שיגיד לך מומך בינך לבינו בכל עת שיפגעך - טוב לך מחבר שיתן לך בכל עת שיפגעך דינר זהב.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.8
 
"
אל תבחר לחבר, אלא מי שיכיר ערך עצמו, ומי שאינו מכיר ערך עצמו - אין טוב בחברתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.5
 
"
אל ירבו בעיניך אלף אוהבים, ואל ימעט בעיניך שונא אחד.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
אל תחליף חבר קדמון בחבר חדש, בעוד שלבו ישר עמך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
לחברי עלי שלושה דברים: שאשים עיני עליו כשהוא בא, ושארחיב לו במושב כשהוא יושב, ושאאזין אליו כשהוא מספר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.1
 
"
אוהבך - מי שהולך עמך באמונה, ויועץ אותך לטוב, ובא עמך מצד שכלך, לא מצד תאוותך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.8