- מציג ציטוטים 15 - 30 מתוך 75 תוצאות עבור הערך רבי שלמה אבן_גבירול
» סדר רשימה לפי:
"
המבקש מן הכילי בקשה - כמבקש לצוד דגים במדבר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הקמצנות }
9.5
 
"
בקש מה שאתה צריך לו, ועזוב מה שאינך צריך לו, כי בעזיבת מה שאינך צריך לו - השגת מה שאתה צריך לו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.6
 
"
שלושה ראוי לחמול עליהם יותר מכל אדם: דעתן שמנהיג אותו משוגע, וצדיק שמושל בו רשע, ונדיב שהוא צריך לנבל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
מי שהיו בו שלושה דברים, כבר נשלמה אמונתו: כשהוא רוצה - אין רצונו מוציא אותו אל השקר, וכשהוא כועס - אין כעסו מוציא אותו מן האמת, וכשהוא יכול - אינו שולח יד במה שאינו שלו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.5
 
"
אל תמכור אשתך ביופי אשת זולתך, כי החשק מתעה השכל, וכבר התעה מי שהיה חכם ממך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
המוכיח את שאינו נוכח, והמלמד את שאינו למד - כמנגן בין המתים, או כצועק בין הגילולים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
8.7
 
"
טרח ולך מיל - לבקר חולה, וטרח שניים - להכנסת שלום בין בני אדם, וטרח שלושה - לכבוד הבורא.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
אם תרצה שישנאוך - בקר את חבריך תמיד, ואם תרצה שיוסיפו בך אהבה - בקרם לעתים רחוקים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.9
 
"
אין הנדיב מי שהתנדב על מי שהתנדב עליו, וקירב מי שקרבו - כי זה גמול. אבל הנדיב הוא מי שהתנדב על מי שלא התנדב עליו וקירב מי שהרחיקו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
8.7
 
"
שר אחד רצה להרוג בתואנת שקר חכם אחד שהיה חולק עליו בשקר. כאשר הוצא להורג, ראה אשתו שהיתה בוכה. אמר לה: ולמה תבכי? אמרה לו: ולמה לא אבכה, והורגים אותך על לא חמס בכפך?! אמר לה: ואיך היית רוצה שיהרגוני, על חמס שיהיה בכפי?!
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער אהבת האמת }
9.6
 
"
כשתראה שני בני אדם מתחברים שלא לשם שמיים - סופם להיפרד שלא לשם שמיים.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.7
 
"
אל תעזוב האוהב בעבור רכילות הרכיל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.5
 
"
מי שיאמין אל הרכילים - לא יישאר לו אוהב, אפילו אם יהיה חביב וקרוב.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.9
 
"
הזהר ממי שאהבתו כפי צורכו, כי בשלמת הצורך תשלם אהבתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
10
 
"
כשתאהב את חברך - אל תחניף לו, ואל תשאל עליו, שמא תמצא אויב שיספר לך מה שאין בו, ויפריד בינך לבינו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער האהבה }
9.8