- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 75 תוצאות עבור הערך רבי שלמה אבן_גבירול
» סדר רשימה לפי:
"
אמרו על אחד מן המלכים, שהיו יושבים אצלו לילה אחד אנשים רבים, וקם הוא בעצמו ותקן הנר שלא יכבה. אמרו לו למה לא צויתנו, אמר להם מלך קמתי ומלך שבתי.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
9.5
 
"
וכמו שהנר עין האור, כן השכל עין הנפש. וכאשר השמש אור העולם, כן הנפש אור הגוף.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
אין עושר כבריאות, ולא נעימות כמו לב הטוב.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
ארבעה שמאבדים את האדם: הגאווה והעיקשות, העצלה והמהירות.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
קבל התנצלות ממי שבא להתנצל לפניך, אם אמת ואם שקר, כי מי שמרצה אותך בגלוי - מוקירך, ומי שממרה אותך בסתר - מכבדך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
מי שמביא עצמו לידי חשד - אל יאשים מי שחושב עליו רע.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
שמונה הם, אם יבזו אותם, אל יאשימו כי אם עצמם: הבא לסעודה שאינו קרוא לה, והמצווה בבית אדם בפניו, והמבקש כבוד משונאו, והשואל שאלה מכילי, והנכנס בדברי בני אדם מבלי שיכניסו אותו בם, והמזלזל במלך, והיושב במקום שאינו ראוי לו, והמספר דברים למי שאינו מאזין לו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
מי שמאריך בשיחתו - יקוצו בני אדם בדברו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
ושאלו החכם: מה היא הגאווה? ואמר: שטות שאין בעליה יכול להניחה.
{ , מתוך "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
הזהר משנאת האדם הנקלה, כי פעמים שייחנק האדם הגדול בזבוב.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.4
 
"
שאלו החכם: במה יתנקם אדם משונאו? אמר: שיוסיף מעלה יתירה בעצמו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.7
 
"
מי שזורע שנאה - יקצור חרטה.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.4
 
"
המקנא - ימיו מועטים, מפני שדואג למה שלא יזיקהו ולא יועילהו, וימות ביגון.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
השמר מן הקנאה, כי היא ניכרת בך, ולא תהיה ניכרת בשונאך.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.1
 
"
שני דברים לא יתחברו: הנפש הטובה והכילות.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הקמצנות }
8.8