- מציג ציטוטים 30 - 33 מתוך 33 תוצאות עבור הערך משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
» סדר רשימה לפי:
"
על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
{ שמעון הצדיק, פרק א', משנה ב' }
9.3
 
"
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו.
{ רבי, פרק ד', משנה כ' }
9.6
 
"
הכול נתון בעירבון, והמצודה פרוסה על כל החיים. והחנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת; וכל הרוצה ללוות בא ולווה. והגבאין מחזרין תמיד בכל יום, ונפרעין מן האדם לדעתו ושלא לדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת; והכול מתוקן לסעודה.
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה ט"ז }
9.9