- מציג ציטוטים 1 - 15 מתוך 295 תוצאות עבור הערך לא ידוע
» סדר רשימה לפי:
"
פיתוח תוכנה עולה תמיד כפול ממה שחישבת, גם אם לקחת את החלק הראשון של המשפט בחשבון.
9.8
 
"
יש דברים רבים שצריך לחשוב עליהם, אבל אין שום דבר שצריך לדאוג בגללו.
8.9
 
"
פסימיסט הוא אופטימיסט עם ניסיון חיים.
9
   
"
האשה הממוצעת תעדיף להיות יפה על פני חכמה, משום שהגבר הממוצע רואה טוב יותר משהוא חושב.
9.5
 
"
אם אתה עדיין מדבר על מה שעשית אתמול, סימן שלא עשית מספיק היום.
9.8
 
"
מהי תורת היחסות? אם אני תוקע אצבע בעין של מישהו, אז לשנינו יש אצבע בעין, אבל יחסית, מצבי טוב יותר.
9.8
 
"
נאום טוב צריך להיות כמו חצאית של אישה - מספיק ארוך בשביל לכסות את העיקר, וקצר מספיק בכדי להיות מעניין.
9.6
   
"
החינוך הוא מה שנשאר אחרי ששכחנו את כל מה שלמדנו.
9.7
 
"
הגאווה מתחלקת לשני חלקים: האחד - גאוות האדם בגופו, והחלק השני - גאוות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
5.7
 
"
ופעמים שהתירו חכמים לשקר, כגון לעשות שלום בין אדם לחברו (יבמות, סה, ב), וכן מותר לשבח הכלה לפני החתן שהיא נאה וחסודה ואף-על-פי שאינו כן (כתובות יז, א).
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
9.4
 
"
ויש לך לדעת, שכל אדם נמשך אחר סברותיו ואחר מידותיו: העצל יעשה כל סברותיו אחר העצלות, וכן הכעסן אחר כעסו, וכן הגאה אחר גאוותו, וכן כל המידות שבארנו לפי המידה שיש בו הוא עושה: הפזרן - אחר הפזרנות, הצייקן - אחר הצייקנות, האוהב - לפי אהבתו, השונא - לפי שנאתו. לפיכך אדם שהוא רוצה להיות איש האלוהים אמיתי, צריך להסיר תחילה ממנו כל המידות הגרועות, כדי שלא תמשכהו המידה שיש בו לפי ענינה, ואז יוכל להשיג האמת.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
7
 
"
יש מפולפל ועושה סברות לקיים השקר עד שנראה שהוא אמת, אבל החכם מבין כל אחד להבדיל בין השקר ובין האמת. וזה דבר ידוע לכל, שהשקר והאמת תכופים בלב אחד. יש אדם מזויף, אפילו שיודע בוודאי שהדבר שקר הוא נמשך אחריו, כל-שכן כשיש ראיות לצדדים לשקר, שדומה להיות אמת, שבוודאי ימשך אחר שקרו. אבל יש אדם אמתי, ולא יעשה שקר אלא כשיש סברות לו לשקר, אז הוא נמשך אחר השקר. והחכם יכחיש הסברות של שקר בחכמתו.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
8.5
 
"
דע, כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזניים, ויבחין בין קל לכבד; כך ישקול האדם החכם במאזניים להבדיל השקר והאמת.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
8.9