- מציג ציטוטים 15 - 30 מתוך 37 תוצאות עבור הערך ארתור שופנהאואר
» סדר רשימה לפי:
"
ראשם של אחרים הוא מקום עלוב מכדי לשמש כמשכן לאשרו האמיתי של האדם.
9.6
 
"
ההכרה היא רק פני השטח של נשמותינו, וכמו האדמה עצמה, אין אנו יודעים עליהן אלא את קליפתן העליונה.
9
 
"
אין לך דבר המרגיע אותנו באופן כל כך מושלם כמו הידיעה הברורה.
7.8
   
"
למראית עין נמשכים אנשים לנוע קדימה; למעשה, הם נדחפים מאחור.
9.7
 
"
בעריכת חשבונות מרבים אנו לטעות לטובתנו הרבה יותר מאשר לרעתנו וזאת ללא כוונת-רמיה כלשהי.
9.5
   
"
מעולם לא שיכנע שום אדם את רעהו באמצעות ההגיון לבדו.
9.5
 
"
אין אנו רוצים דבר מפני שמצאנו טעמים לכך, אלא מוצאים אנו טעמים לכך מפני שאנו רוצים בו.
9.9
   
"
כלום יתגאה הנגן על מחיאות הכפיים הסוערות של הקהל, אם יידע שכמעט כולו קהל של חרשים?
9.9
 
"
החכמים בכל תקופה ותקופה אמרו, בדרך כלל, את אותם הדברים.
9.7
 
"
כשהצניעות נמצאת באדם בינוני הריהי בחזקת יושר; כשהיא נמצאת באדם גדול הריהי כבר בחזקת צביעות.
7.3
 
"
רק כתבים שמקור מחצבתם בנפש יוצרם ראויים לקריאה.
9.1
 
"
בכל פרידה יש מטעם המיתה ובכל פגישה מחודשת יש מטעמה של תחיית המתים.
8.6