- מציג ציטוטים 75 - 90 מתוך 118 תוצאות עבור הערך (עופר יובל)
» סדר רשימה לפי:
"
אם תשלח תגבורת לכל מקום תהיה חלש בכל מקום.
9.4
 
"
איזה הוא מצביא משכיל בהתקפה, שיריבו אינו יודע על מה יגן. איזה הוא מצביא משכיל בהגנה, שיריבו אינו יודע מה יתקיף.
10
   
"
השליטה בחייל גדול היא, בעקרו של דבר, כשליטה במתי מספר. אין כאן אלא שאלה של חלוקת המספר.
10
 
"
לעניין שיטה צבאית: ראשית המידה, שנית אומדן הכמות, שלישית החישוב, רביעית שיקול הסיכויים, חמישית הניצחון.
9.3
   
"
כליל המעלות הוא לשבור את התנגדות האויב בלא מלחמה.
9.8
 
"
במלחמה יהיה איפוא עיקר מבוקשך הניצחון, ולא מסעי מלחמה ממושכים.
9.4
 
"
יש להתבונן בחיילים כפי שמתבוננים בתינוקות, והם ברצון רב ילכו עם מפקדם לעומקים עמוקים.
10
   
"
פוליטיקה: ניהול ענייני ציבור כדי להשיג יתרונות פרטיים.
{ מתוך הספר "מילון השטן" }
9.7
 
"
השלטון המדיני הוא כוח מאורגן של מעמד אחד לדיכויו של מעמד אחר.
9
 
"
מי שגונב ממחטה הולך לכלא; מי שגונב מדינה נהייה דוכס.
9.8