- מציג ציטוטים 30 - 45 מתוך 161 תוצאות עבור הערך (יקיר גורסקי)
» סדר רשימה לפי:
"
האבל על אובדנו של מישהו שאנו אוהבים הוא אושר בהשוואה לצורך לחיות עם מישהו שאנחנו שונאים.
9.7
   
"
לומר שתוכל לאהוב אדם אחד כל ימי חייך דומה לאמירה שנר אחד ימשיך לבעור במשך כל תקופת חייך.
8.3
 
"
יותר ממה שאנחנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו, אנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם.
9.8
   
"
בשלושה דברים אדם משתנה מחברו: בקול, במראה ובדעת.
{ דף לח, ע"א }
8.1
 
"
התכונה העקבית היחידה בבני האדם: חוסר עקביות.
9
 
"
נוסף על ההכרח הפשוט לחיות ולהוליד כדמותו, משתוקק האדם ביותר להנחיל את זכרו; אולי להביא מעין ראיה, שאמנם קיים היה באמת.
10
 
"
רבים הם הדברים המוזרים והמופלאים, אך אין לך מוזר ומופלא מן האדם.
10
 
"
כאשר האדם, אבי ההרס, ההרס העצמי, פוצע את עצמו, פצע זה הוא המכריחו לחיות.
9.6
 
"
האדם הוא דבר נוזל ונוח לקבל צורה - אפשר לעשות ממנו כל מה שרוצים.
9.4
   
"
האדם נמשל לציפור; בכוחה של הציפור לדאות למעלה למעלה, אבל בתנאי שתניע את כנפיה בלי הרף, אם היא מפסיקה ממעופה לרגע הרי היא נופלת וצונחת למטה. כן הוא האדם.
9.6
 
"
כוח ראייתו של אדם - למרחקים, ברם כל מטבע קטנה מסתירה בפניו.
10