- מציג ציטוטים 20 - 30 מתוך 68 בקטגוריית שקרים
» סדר רשימה לפי:
"
...אנחנו אף לכזב לא נדע בשכלנו אנו! רשאי אתה לכזב לי, ואולם כזב על פי דרכך אתה ואז על פיך אשקך. הכזב על פי דרכך אתה - הרי זה כמעט טוב מן האמת על פי אחרים. במקרה הראשון הרי אתה אדם, אך בשני אינך אלא ציפור בלבד! האמת לא תברח אולם מקור החיים עלול להסתם.
{ מתוך הספר "החטא ועונשו" }
6
 
"
דבר כזב - לעולם לסליחה ניתן; חביבים כזבים, לפי שהם מוליכים אל האמת. לאו, המרגיז הוא בכך, שהללו מכזבים, ונוסף לכך לכזביהם - הם יסגודו.
{ מתוך הספר "החטא ועונשו" }
9
 
"
יותר מדי אנו מסתתרים מאחורי תדמיות שפוטרות אותנו מלבחון מי אנחנו באמת.
9.8
 
"
אם עיניו של אדם מתרוצצות לצדדים, אות הוא שמצפונו אינו נקי.
9.6
   
"
כך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת אין שומעין לו.
{ דף פט, ע"ב }
9.5
 
"
האשלייה אי-אפשר לאוכלה. אין אוכלים אותה - אך היא מזינה.
9.8
 
"
אנשים לא מאמינים לשקרים משום שהם חייבים, אלא משום שהם רוצים.
9
 
"
בן אדם שיודע יותר מדי ימצא שקשה מאוד בשבילו לא לשקר.
8.7