- מציג ציטוטים 10 - 20 מתוך 68 בקטגוריית שקרים
» סדר רשימה לפי:
 
"
בגילי אי-אפשר שלא להיות כן. השקר מעייף מדי.
{ מתוך הספר "הדבר", מפי הדמות 'ז'אן טארו' }
9.3
 
"
אנשים לא מאמינים לשקרים כי הם חייבים, אלא כי הם רוצים.
9.7
 
"
אדם חוזר הביתה מאוחר ומשקר לאישתו - למה ישקר לה?
היא אינה אוהבת את המיץ המר הזב מן האמת -
הוא מאכיל אותה בממתקים.
7.7
 
"
ג'רי, רק תזכור: זה לא שקר אם אתה מאמין לזה.
{ מתוך הסדרה "סיינפלד" , מפי הדמות "ג'ורג' קוסטנזה" (עונה 6, פרק 16) }
9.2
 
"
עם שקרים אולי תתקדם בעולם, אך לעולם לא תוכל לחזור לאחור.
9.8
 
"
ופעמים שהתירו חכמים לשקר, כגון לעשות שלום בין אדם לחברו (יבמות, סה, ב), וכן מותר לשבח הכלה לפני החתן שהיא נאה וחסודה ואף-על-פי שאינו כן (כתובות יז, א).
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
9.4
 
"
יש מפולפל ועושה סברות לקיים השקר עד שנראה שהוא אמת, אבל החכם מבין כל אחד להבדיל בין השקר ובין האמת. וזה דבר ידוע לכל, שהשקר והאמת תכופים בלב אחד. יש אדם מזויף, אפילו שיודע בוודאי שהדבר שקר הוא נמשך אחריו, כל-שכן כשיש ראיות לצדדים לשקר, שדומה להיות אמת, שבוודאי ימשך אחר שקרו. אבל יש אדם אמתי, ולא יעשה שקר אלא כשיש סברות לו לשקר, אז הוא נמשך אחר השקר. והחכם יכחיש הסברות של שקר בחכמתו.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
8.5
 
"
דע, כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזניים, ויבחין בין קל לכבד; כך ישקול האדם החכם במאזניים להבדיל השקר והאמת.
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }
8.9
 
"
השקר יכול לעשות את דרכו סביב חצי-עולם, בעוד האמת עדיין לא סיימה לקשור את שרוכיה.
9.8