- מציג ציטוטים 30 - 40 מתוך 62 בקטגוריית חופש
» סדר רשימה לפי:
"
"לא אינך חפשי", אמר. "החבל שאתה קשור אליו, אפשר ארוך הוא יותר מן החבל של בני-אדם אחרים. אך זה הכל, ותו לא. אתה קשור בחבל ארוך יותר, אדון. אתה בא והולך, ואתה מדמה בנפשך שאתה חפשי, אבל הרי מעולם לא ניתקת את החבל שאתה קשור בו. וכשאין אדם מנתק את החבל..."

"עוד יבוא יום ואנתקו!" אמרתי בהתרסה, משום שדבריו של זורבה פגעו בפצע פתוח שבלבי והכאיבו לי.
{ מתוך הספר "זורבה היווני" }
8
 
"
אדם חופשי הוא מי שאיננו מפחד ללכת עד הסוף במחשבתו.
9.9
 
"
היכן שהמדינה מתחילה, שם מסתיימת החירות האינדיבידואלית, ולהפך.
9
 
"
חירותו של אדם מורכבת מדבר אחד בלבד: מכך שהוא מציית לחוקים טבעיים משום שהוא עצמו הכיר בהם ככאלה, ולא משום שהם נכפו עליו על-ידי גורם חיצוני כלשהו, אלוהי או אנושי, קיבוצי או יחיד.
{ מתוך הספר "אלוהים והמדינה" }
9.5
 
"
אני שוחר נלהב של חופש. בעיניי חופש הוא מצב ייחודי בו אינטיליגנציה, כבוד ואושר אנושי יכולים להתפתח ולצמוח; לא מדובר בחופש הרשמי והמזוכך שמודדת, מווסתת ומעניקה המדינה, שקר נצחי אשר במציאות מייצג אך ורק את זכויות היתר שיש לאחדים, על חשבון השיעבוד של השאר; לא מדובר בחופש האינדיבידואליסטי, האגואיסטי, השפל והמזויף שמשובח על-ידי בית מדרשו של ז'אן-ז'אק רוסו וחוגים אחרים של ליברליזם בורגני, אשר לוקחים בחשבון את הזכויות המתיימרות להיות של כל בני-האדם, ושמיוצגות על-ידי המדינה שמגבילה את הזכויות של כל יחיד - רעיון שמוביל באופן בלתי-נמנע לצמצום הזכויות של היחיד לאפס. לא, אני מתכוון לסוג היחיד של חופש אשר ראוי לשם זה, חופש המורכב לחלוטין מן ההתפתחות המושלמת של הכוחות החומריים, השכליים והמוסריים שמצויים בכל אדם; חופש שאינו מכיר באף הגבלות חוץ מאלה הנקבעות על-ידי החוקים האישיים של הטבע שלנו, שאינם נחשבים בפועל הגבלות, משום שחוקים אלה אינם נאכפים על-ידי שום מחוקק חוץ מאיתנו, והם פנימיים וטבועים בנו, ויוצרים את בסיס הקיום החומרי, השכלי והמוסרי שלנו - הם אינם מגבילים אותנו, אך הם התנאים האמיתיים והמידיים של החופש שלנו.
{ מתוך החיבור "הקומונה הפריסאית ורעיון המדינה" }
9.5
 
"
עץ החירות טעון השקייה מפעם לפעם בדמם של פטריוטים ושל רודנים.
9.8
 
"
כוח שרירותי יתבסס בקלות יתרה על חורבותיה של חירות שהושחתה עד להפקרות.
{ מתוך "מכתב לאומות" (ה-9 במאי, 1753) }
9.9
 
"
אם הרצון האנושי היה חופשי, כלומר כל אדם היה יכול להתנהג באמת כרצונו, אזי ההיסטוריה היתה סידרה של אירועים בלתי קשורים.
9
 
"
לא קיים מקום שבו אפשר להיות חופשי. קיים רק המקום שלך, והוא המקום היחיד שבו אתה יכול להרגיש חופשי.
10