- מציג ציטוטים 60 - 70 מתוך 91 בקטגוריית אמת
» סדר רשימה לפי:
"
האמת נהנית מרגע קצר של תהילה בין שתי תקופות: בראשונה היא מוקעת כפרדוקס, ובשנייה היא נלעגת כבנאלית.
9.4
 
"
ישו הוא הדוגמא המובהקת לכך, שאפילו דבר עליו מוסר אדם את נפשו אינו הופך משום כך לאמת.
9.6
 
"
אמת היא, מה שאמת עבורך. אם אין זו אמת עבורך, הרי שזו אינה אמת.
6.7
 
"
האמת היא יפיפיה בררנית, שאפילו תקריבו למענה הכל, לא תהיו בטוחים בחסדיה.
8.9
   
"
כשאתה אומר אמת, אינך צריך לזכור את כל הפרטים.
9.7
 
"
האמת היא אמת יחסית. האמת היא זיקה ולא ממשות. כאשר מועלית שאלת האמת בצורה אובייקטיבית, מכוונת המחשבה באובייקטיביות אל האמת כאובייקט שאליו מיוחס היודע. ואולם, המחשבה איננה ממוקדת ביחס אלא בשאלה אם האמת היא זו שאליה מיוחס היודע. אם האובייקט שאליו הוא מיוחס הוא האמת, נחשב הסובייקט כאילו הוא בתוך האמת. כאשר מועלית שאלת האמת בצורה סובייקטיבית, מכוונת המחשבה בסובייקטיביות אל טבעו של היחס של האינדיווידואל. אם אופן היחס הזה הוא בתוך האמת, כי אז היחיד הוא בתוך האמת, גם אם מיוחס הוא כך במקרה אל מה שאיננו אמיתי. האידיאל של מדע בלתי תלוי לחלוטין באדם (כלומר, אובייקטיבי לחלוטין) הוא אשליה. יצור אנוש העסוק בחקר התופעות הטבעיות נמצא בזיקה מיוחדת ומשמעותית עם האובייקטים הנחקרים והוא חייב לעשות את עצמו לחלק מן המשוואה שלו. פירושו של דבר הוא כי הסובייקט, האדם, לעולם איננו יכול להיות נפרד מן הסובייקט שבו הוא מתבונן.
5.8
   
"
במלחמה ברשע, הפרזה היא דבר טוב; מי שמתון בהכרזה על האמת, מציג רק חצי-אמת. את החצי השני הוא מסתיר מתוך חשש לזעמם של האנשים.
8.5