- מציג ציטוטים 50 - 60 מתוך 91 בקטגוריית אמת
» סדר רשימה לפי:
"
זכותו של כל אדם לומר את מה שהוא חושב לאמת וזכותו של כל אדם אחר להכותו ארצה על כך.
6.8
       
"
אף-על-פי שאף אני מאוהבי האמת, אלא כשאר כל חבריי, אוהב אני את האמת כשהיא מכוונת כלפי אחרים ולא כנגדי.
9.5
   
"
סופו של איש האמת להגיע לכלל הכרה שהוא משקר כל ימיו.
9.8
   
"
אין לך דרך טובה מאשר לומר את האמת, אלא אם כן אתה שקרן מומחה.
8.4