- מציג ציטוטים 10 - 12 מתוך 12 בקטגוריית שחיתות
» סדר רשימה לפי:
"
אין נפקא מינה בין טובת הנאה כספית אישית לבין טובת הנאה לגוף פוליטי בתור שכזה.
6.8
 
"
אין הבדל בין הענקת מישרה להענקת כסף. לזה כמו לזה מהות משחיתה.
6.3