- מציג ציטוטים 270 - 280 מתוך 439 בקטגוריית אדם וחברה
» סדר רשימה לפי:
"
אין הנדיב מי שהתנדב על מי שהתנדב עליו, וקירב מי שקרבו - כי זה גמול. אבל הנדיב הוא מי שהתנדב על מי שלא התנדב עליו וקירב מי שהרחיקו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
8.7
 
"
כשתרצה להתחבר עם אדם - הכעיסוהו. אם יודה לך על האמת בעת כעסו התחבר לו. ואם לא - עזוב אותו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החברים }
9.9
 
"
אם יכבדוך בני אדם בגלל עושר או שררה - אל יערב לך, כי הכבוד ההוא יפנה בהפנותם. אולם יערב לך אם יכבדוך בעבור חכמה, או בעבור יראה, או בעבור מוסר.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.7
 
"
מי שאינו מושל בכעסו - כל שכן שלא ימשול בזולתו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
9.5
 
"
מי שאינו מושל בכעסו, אין שכלו שלם.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
7.8
 
"
אחרית כל קטטה - חרטה, ואחרית כל ענווה - שלום.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער הכעס }
8.9
 
"
בן-אדם, הטוב והרע ומה שקרה במו ידך נברא, והבחירה - בידיך בלבד.
{ מתוך הספר "תעתועים" }
9.9
 
"
מטרתם היחידה של החיים היא להיות מי שאנחנו ולהיעשות מי שאנחנו מסוגלים להיעשות.
9.6
 
"
הלב הוא כמו גן. ניתן לגדל בו חמלה או תיעוב, איבה או אהבה. אילו פרחים תבחר לגדל בו?
9.2
 
"
איש אינו מעז להכיר במעלותיהם של אחרים. אנשים עסוקים מדי בעצמם מכדי שיהיה להם פנאי להכיר בזולתם או להבחין בהתנהגותם. מכאן, שגם עם מעלה גדולה וצניעות רבה אפשר להיות בלתי מוכר זמן רב.
9.4