- מציג ציטוטים 130 - 140 מתוך 439 בקטגוריית אדם וחברה
» סדר רשימה לפי:
"
רק נשיאים, עורכים ואנשים עם תולעים יכולים להשתמש במילה "אנחנו".
9.5
 
"
אם דלתות התפיסה היו שקופות, הכל היה נראה לאדם בדיוק כפי שהוא: אין סופי. כי האדם הסתגר בתוך עצמו, עד שהוא רואה הכל דרך סדקיו הצרים של מערתו.
{ מתוך הספר "נישואי העדן והשאול" }
9.2
   
"
למעשה, יש לאישיות של אדם מספר פנים חברתיים בדיוק כמספר האנשים המזהים אותו.
{ מתוך הספר "עקרונות הפסיכולוגיה" }
10
 
"
ואם רצה לכעוס על בניו כדי לחנכם יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, אבל תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה.
{ מתוך הספר "משנה תורה", הלכות דעות, פרק ב', סימן ג' }
8.6
 
"
והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם.
{ פרק י"ג, סעיף ד' }
9.1
 
"
כל המתכבד בקלון חברו אין לו חלק לעולם הבא.
{ רבי יוסי בן חנינה, דף י', ע"א }
8.5
 
"
כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו - זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.
9.7
 
"
יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה.
{ מתוך הספר "אורות הקודש" (ג' רמ''ג) }
9.7
 
"
אני אוהב לחשוב שאולי אמצא דרך להיות אותו אחד ממיליון שמנצח את הסרטן בשלב מאוחר כל כך. כי גם אם זה לא יקרה, זו צורת חשיבה טובה יותר שעוזרת לי להעביר כל יום נוסף.
{ מתוך נאום "ההרצאה האחרונה" (18 בספטמבר, 2007) }
9.7