- מציג ציטוטים 120 - 130 מתוך 439 בקטגוריית אדם וחברה
» סדר רשימה לפי:
"
ואולם זרתוסטרא הסתכל באנשים והשתומם. וכה אמר: האדם הוא חבל המתוח בין חיה ועל-אדם – חבל על פני תהום. והוא חצייה מסוכנת, והימצאות בדרך מסוכנת, והבטה-אחורנית מסוכנת, וחלחלה ועצירה מסוכנת. גדלותו של אדם בזה, שהוא גשר ולא מטרה: מה שאפשר לאהוב בו, באדם, הוא זה שמעבר הוא ושקיעה. אהבתי את אלה אשר אינם יודעים לחיות אלא כשוקעים, כי המה המתעלים. אהבתי את אנשי הבוז הגדול, כי המה אנשי ההערצה הגדולה וחיצי הערגה אל החוף השני. אהבתי את אלה אשר אינם מוצאים להם טעם לשקוע ולהקריב עצמם מעבר לכוכבים, כי אם את המעלים עצמם קורבן לארץ, למען תיעשה ביום מן הימים ארצו של העל-אדם.
{ מתוך הספר "כה אמר זרתוסטרא" }
8.7
 
"
הקהילה מתנוונת ללא הדחף של היחיד. הדחף נובל ללא האמפתיה של הקהילה.
9.8
 
"
כיצד אדם שחם לו מסוגל להבין את האדם הקופא מקור?
{ מתוך הספר "יום אחד בחיי איוואן דניסוביץ'" }
9.8
 
"
חברה טובה נוטלת אפילו מן המוות חלק מאימתו.
{ מתוך הספר "המסע הפנטסטי 2: היעד המוח", מפי הדמות "דז'נייב האב" }
9.3
 
"
שמו של אדם הוא מכה מהממת ממנה אינו מתאושש לעולם.
{ מתוך הספר "להבין את המדיה" }
9.1
 
"
האדם לא נברא לתבוסה... אדם אפשר שיושמד, אך לא יובס.
{ מתוך הספר "הזקן והים" }
7.5
 
"
אין האדם עשיר במה שהוא מכלה לצרכיו, אלא במה שהוא שומר לפיקדון.
7.9
 
"
במאבק נגד הפרט החברה עושה שימוש בשלוש זרועות: דעת הקהל, המצפון והחוק.
9.3
 
"
ללב יש את הסיבות שלו, שעליהן השכל לא יודע כלום.
9.9