- מציג ציטוטים 40 - 50 מתוך 180 בקטגוריית דת ואמונה
» סדר רשימה לפי:
"
שלוש שנים חיפשתי את תכונתה של אלוהותי, וגם מצאתיה; תכונת אלוהותי היא העצמאות.
{ מתוך הספר "שדים", מפי הדמות 'אלכסיי קירילוב' }
8.8
 
"
אם אין אלוהים, אז אני הוא אלוהים.
{ מתוך הספר "שדים", מפי הדמות 'אלכסיי קירילוב' }
6.7
 
"
כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות, כלומר כל העולם כולו שלי הוא, אני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות, כלומר לא נחלתי מן העולם כלום.
{ פרשה ה', סעיף ט"ו, בשם רבי מאיר }
9.7
 
"
יש לך חברים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתו משבחין אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, שמוכיחך מביאך לידי חיי העולם הבא, והמשבחך מוציאך מן העולם.
{ פרק כ"ט, סעיף א', רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר }
9.1
 
"
העיניים מאמינות לעצמן, האוזניים מאמינות לאחרים.
9.2
 
"
ואתה, אלוהים? מה יש לך להציע? מוזיקה ערבה? מגדלים פורחים באויר? כן, אבל על הארץ...? עכשיו ועל הארץ?
{ מתוך הספר "עכשיו ועל הארץ" }
8.6
 
"
"אינני יודע מה פירוש אלוהים, כומר," אמר לו. "אבל אני יודע שאינני אלא נפח גס, בור ושוטה. ובכל זאת אילו הייתי אני בורא את העולם, היה העולם טוב יותר."
{ מתוך הספר "פאפא יאנארוס" }
7.8
 
"
דת דורשת כמה יחסים דיכוטומיים. היא צריכה מאמינים וכופרים. היא צריכה את אלה שמכירים את המסתורין, ואת אלה שרק פוחדים ממנו. היא צריכה את השייכים לקבוצה ואת אלה שלא. היא צריכה אל ושטן. היא צריכה את המוחלט והיחסי. היא צריכה את זה שאין לו צורה (אף שהוא נמצא בתהליך של גיבוש צורה) ואת זה שכבר יש לו צורה.
{ מתוך הספר "יוצרי האלים" }
8.7
 
"
אם אלוהים קיים, דבר שאני באמת לא מאמינה בו, הוא יבין שיש גבול להבנה האנושית. הוא זה שברא את הבלבול הזה, שיש בו עוני, אי-צדק, חמדנות ובדידות. הכוונה שלו היתה מצוינת, אבל התוצאות עלובות. אם אלוהים קיים, הוא יהיה נדיב כלפי הברואים שרוצים להסתלק מהעולם הזה מוקדם יותר, והוא יכול אפילו לבקש סליחה על שהכריח אותנו לעבור פה.
{ מתוך הספר "ורוניקה מחליטה למות" }
7.9
 
"
אין דת נעלית מן השירות האנושי. האמונה הגדולה ביותר היא העשייה למען הכלל.
9.2