- מציג ציטוטים 110 - 120 מתוך 180 בקטגוריית דת ואמונה
» סדר רשימה לפי:
"
ארבעה שמאבדים את האדם: הגאווה והעיקשות, העצלה והמהירות.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
מי שמביא עצמו לידי חשד - אל יאשים מי שחושב עליו רע.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.5
 
"
שמונה הם, אם יבזו אותם, אל יאשימו כי אם עצמם: הבא לסעודה שאינו קרוא לה, והמצווה בבית אדם בפניו, והמבקש כבוד משונאו, והשואל שאלה מכילי, והנכנס בדברי בני אדם מבלי שיכניסו אותו בם, והמזלזל במלך, והיושב במקום שאינו ראוי לו, והמספר דברים למי שאינו מאזין לו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות }
9.6
 
"
שלושה ראוי לחמול עליהם יותר מכל אדם: דעתן שמנהיג אותו משוגע, וצדיק שמושל בו רשע, ונדיב שהוא צריך לנבל.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
מי שהיו בו שלושה דברים, כבר נשלמה אמונתו: כשהוא רוצה - אין רצונו מוציא אותו אל השקר, וכשהוא כועס - אין כעסו מוציא אותו מן האמת, וכשהוא יכול - אינו שולח יד במה שאינו שלו.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.5
 
"
טרח ולך מיל - לבקר חולה, וטרח שניים - להכנסת שלום בין בני אדם, וטרח שלושה - לכבוד הבורא.
{ מתוך הספר "מבחר הפנינים", שער המידות הטובות }
9.3
 
"
מעלת השכל מן האמונה, כמעלת הראש מן הגוף. כשיאבד הראש - יאבד הגוף; וכאשר יאבד השכל - תאבד האמונה.
{ , מתוך "מבחר הפנינים", שער החכמה }
8.8
 
"
אנו מאמינים שאלוהים לצידנו, אך חשוב יותר לדעת שאנו בצידו.
9.2
 
"
אתיאיסט הוא אדם שאין לו אמצעי תמיכה בלתי-נראים.
8.4
 
"
קל מאוד להונות את עצמנו, הואיל והאדם מאמין בנקל במה שהוא משתוקק להאמין.
9.1