- מציג ציטוטים 1 - 10 מתוך 10 בקטגוריית נשמה
» סדר רשימה לפי:
"
מאחר ולנשמה יש שורשים עמוקים בחיי החברה ובחיים הפרטיים וערכיה כה הפוכים מן העניינים המודרניים, הדאגה לנשמה יכולה בהחלט להפוך לפעולה רדיקלית, אתגר עבור נורמות מקובלות.
{ מתוך הספר "חינוך הלב" }
8.3
 
"
צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
9.1
 
"
אומרים שהעיניים הן החלונות לנשמה.
{ מתוך הספר "רודף העפיפונים" }
8.9
 
"
אם אתה מאבד את נשמתך ומודע לכך - עדיין נותרה לך נשמה לאבד.
8.8
 
"
בגלל הנפש, שלא תסולא בפז, גוף חסר חיים נחשב מעט מאוד.
{ מתוך הספר "רומן הבלית'דייל" }
- -
 
"
מי שאין נפשו משוטטת במרחבים, מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, איננו סובל הריסות רוחניות, אבל אין לו גם כן בנינים עצמיים. הוא חוסה בצלם של הבניינים הטבעיים, כמו השפנים שהסלעים הם מחסה להם. אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני, שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה.
{ מתוך הספר "אורות הקודש" (ב', שי''ד) }
9.8
 
"
"כוח רב," הירהר פאפא יאנארוס בלכתו, "כוח רב צפון בנשמת האדם; היא נוטלת פיסת-בד ועושה אותה לדגל!"
{ מתוך הספר "פאפא יאנארוס" }
8.8
 
"
כשהנשמה מאירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים.
{ מתוך הספר "מגד ירחים" }
9.8
 
"
רק כוחה של הנשמה יכול להתגבר על כוחה של החרב.
9.8
 
"
מוזר איך בין שמש זורחת לשמש שוקעת בים, לא מצאו תרופה לנשמה הפצועה של בני האדם.
8.5
 
1